Veletrh TECHNODAYS

Veletrh TECHNODAYS

Prezentace firem s technickými obory a řemesly

Memorandum o spolupráci

V rámci veletrhu Technodays, který proběhl ve dnech 14. – 16. května 2015, bylo uzavřeno za partnerství Okresní hospodářské komory v Chomutově „Memorandum o spolupráci“ mezi školami Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, příspěvková organizace České vysoké učení technické v Praze.

ČVUT je nejstarší českou univerzitou s technickým zaměřením, která má vysokou odbornou a vědeckou kapacitu v mnoha technických oborech. Obě strany si přejí v budoucnu využít odborných znalostí ČVUT v souvislosti s koncepčním rozvojem SPŠS a OA Kadaň v oblastech všech vědních disciplín, které ČVUT pokrývá a je schopno střední průmyslové škole v jejích vzdělávacích a dalších aktivitách nabídnout. Na základě tohoto Memoranda se rozhodly obě strany formalizovat svou budoucí spolupráci.

Memorandum o spolupráci podepsali:

  • za SPŠS a OA Kadaň – PaedDr. Zdeněk Hrdina, ředitel SPŠS a OA Kadaň
  • za ČVUT – prof. Ing. Petr Konvalinka, rektor ČVUT
  • za OHK Chomutov – Ing. Jan Cháb, předseda představenstva OHK Chomutov