Veletrh TECHNODAYS

Veletrh TECHNODAYS

Prezentace firem s technickými obory a řemesly

O veletrhu 2013

Veletrh se uskutečnil ve dnech 25. – 27. dubna 2013 v prostorách Městského divadla v Chomutově.

Hlavní cíle:
– seznámit žáky 6. až 9. tříd základních škol, středních škol, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem
– přiblížit provázanost nabízených učebních oborů s konkrétní poptávkou na trhu práce.

Záměrem je odbourat předsudky široké veřejnosti vůči technickým oborům a řemeslům a představit je jako moderní a perspektivní povolání.
– prezentace firem z našeho regionu, ve kterých právě technické obory a řemesla nacházejí své uplatnění. Firmy představí svůj výrobní program a oblasti, ve kterých podnikají ve vazbě na technické profese a řemesla, které jako firma využívají a na trhu práce poptávají.

Veletrh firem doplní zástupci středních odborných škol s nabídkou studia jednotlivých technických oborů a řemesel. Právě toto propojení teorie s praxí může mít významný podíl na rozhodování žáků základních škol při výběru budoucího povolání a uplatnění absolventů středních škol na trhu práce.

Originál zvacího dopisu naleznete na tomto odkazu: Zvací dopis 2013