Veletrh TECHNODAYS

Veletrh TECHNODAYS

Prezentace firem s technickými obory a řemesly

O veletrhu Technodays 2014

2. ročník veletrhu TECHNODAYS proběhl ve dnech 24. – 26. dubna 2014 v Městském divadle v Chomutově.

Cíl akce

 • seznámit žáky 6. až 9. tříd základních škol, středních škol, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem
 • přiblížit jim provázanost nabízených učebních oborů s konkrétní poptávkou firem na trhu práce
 • odbourat předsudky široké veřejnosti vůči technickým oborům a řemeslům a představit je jako moderní povolání s budoucností

Na akci se prezentovaly firmy v oblastech: dřevozpracující, hornictví, hydraulika, elektrotechnika, energetika, strojírenství, stavebnictví, pozemní stavitelství a automobilní (Ústecký a Karlovarský kraj).


Program

 1. vnitřní prostory Městského divadla v Chomutově:
  • časově řízené prohlídky u jednotlivých vystavovatelů
 2. venkovní prostory Městského divadla v Chomutově:
  • Zlatá ulička řemesel
  • prezentace řemesel – děti si mohou fyzicky vyzkoušet řemesla (práce s cihlami a maltou, dráty, dřevem, apod.)
  • originály leteckých kokpitů (trenažery) – malý a velký

Harmonogram pro školy a veřejnost

24.4.2014, 10:00 h Slavnostní zahájení
24.4.2014,10:15–15:00h 1. výstavní den – určeno pro žáky ZŠ, SŠ
25. 4.2014, 8:30–13:00h 2. výstavní den – určeno pro žáky ZŠ a SŠ
26.4.2014, 9:30-17:00 h 3. výstavní den – určeno pro rodiče, děti a širokou veřejnost (probíhá paralelně s Chomutovskými slavnostmi

Harmonogram ZŠ a SŠ v rámci veletrhu TECHNODAYS 2014:

Ve čtvrtek a v pátek byl veletrh určen především pro žáky základních škol a studenty středních škol v rámci organizovaných prohlídek. Níže je k dispozici aktuální seznam.

Harmonogram 2014


Pozvánka na setkání a zápis z jednání

8.1.2014

Pozvánka na setkání
Zápis z jednání


Pozvánka na setkání a zápis z jednání

31.1.2014

Pozvánka na setkání
Zápis z jednání