Veletrh TECHNODAYS

Veletrh TECHNODAYS

Prezentace firem s technickými obory a řemesly

Podnikatelské fórum

Podnikatelské fórum na téma „Rok 2015 – Renesance technického vzdělávání“:

Po zahájení veletrhu, které proběhlo 14. května v 10:15 hodin, následovalo Podnikatelské fórum na téma „Rok 2015 – Renesance technického vzdělávání“.

Program Podnikatelského fóra:

 • Úvodní slovo – Ing. Jan Cháb, předseda představenstva OHK CV + Ing. Ivana Košanová, ředitelka OHK CV
 • Vzdělání jako praxe, praxe pro vzdělání – Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory ČR
 • Podpora středního školství pro trh práce – Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
 • Minimální mzda a její dopad v oblasti Chemnitz/jihozápadního Saska – Christoph Neuberg, zástupce německé hospodářské komory IHK Chemnitz
 • Kerstin Hillig, Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce průmyslu a technického vzdělávání – Ing. Oldřich Macák, ředitel odboru sektorové expertízy a průmyslové politiky, MPO
 • Ing. Daniel Černý, primátor města Chomutova
 • RNDr. Jiří Polman, CSc., jednatel společnosti Sandvik Chomutov Precision Tubes spol. s r.o., zástupce podnikatelské sféry
 • Spolupráce ČVUT a průmyslových partnerů v oblasti technického vzdělávání, transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví – prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor ČVUT v Praze
 • Univerzitní centrum VŠCHT Praha-Unipetrol: Úspěšná spolupráce vysoké školy s průmyslem – prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc., prorektor pro pedagogiku VŠCHT v Praze
 • Představení výzkumně vzdělávací platformy Ústeckého kraje – Gabriela Nekolová, Dis., regionální zástupce zmocněnce vlády pro MSK a ÚK

Podnikatelského fóra se mohl zúčastnit každý, kdo se včas nahlásil telefonicky (474 628 288) nebo e-mailem (info@ohkcv.cz) na úřad OHK CV. Fóra se zúčastnili: ředitelka OHK Chomutov, předseda představenstva OHK Chomutov, prezident HK ČR, hejtman Ústeckého kraje, primátor města Chomutova, zástupce německé hospodářské komory IHK Chemnitz, zástupce Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, zástupce MPO, zástupce podnikatelské sféry, rektor ČVUT, prorektor VŠCHT, regionální zástupce zmocněnce vlády pro MSK a ÚK, zástupci základních, středních a vysokých škol, ředitelka ÚP Chomutov, ředitel krajské pobočky ÚP, starosta obce Březno, zástupci OHK Ústeckého kraje, předseda KHK-ÚK, zástupci firem, zástupce  FAW gGbmH Akademie Chemnitz, zástupci KÚ ÚK.

Více o Podnikatelském fóru vč. prezentací a fotek zde.