Veletrh TECHNODAYS

Veletrh TECHNODAYS

Prezentace firem s technickými obory a řemesly

Chemické, fyzikální a biologické kroužky

Projekt IKAP je zaměřen na cílenou podporu škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání.

Realizována bude řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení.

Do projektu je zapojeno 58 středních, 105 základních a cca 20 mateřských škol. SPC a soukromé školy jsou partneři s finančním podílem

Gymnázium v Chomutově zavedlo naučné kroužky pro žáky školy a všechny chomutovské žáky základních škol.

Seznam kroužků :

Fyzikální  – každé úterý 13:15 -14:00, laboratoř fyziky (3.patro školy), Mgr. Petr Koritina ( koritina@gymcv.cz )

Biologický – úterý 1 x 14 dní počínaje od 27.2.2018 14:00 – 15:30, laboratoř biologie (1.patro školy), Mgr. Kateřina Kafková ( kafkova@gymcv.cz )

Chemický – čtvrtek 1 x 14 dní počínaje od 22.2.2018 15:30 – 17:00, laboratoř chemie (2.patro školy), Mgr. Kateřina Kafková ( kafkova@gymcv.cz )

Podrobnosti naleznete zde