Veletrh TECHNODAYS

Veletrh TECHNODAYS

Prezentace firem s technickými obory a řemesly

Pokyny pro vystavovatele

Harmonogram pro vystavovatele

Popis Datum Čas
Montáž expozic a stánků, předání movitých věcí a protokolů 21.4.2016 7:00 – 9:30 h
Přítomnost na stánku 21.4.2016 7:00 – 15:00 h
22.4.2016 8:00 – 13:30 h
23.4.2016 9:00 – 17:00 h
Demontáž expozic a stánků, předání movitých věcí a protokolů 23.4.2016 17:00 – 18:00 h

 

 

 

 

 

 

Pokyny pro vystavovatele

  • vystavovatelé budou moci využít šatnu pro odkládání a úschovu věcí – o klíč můžou zažádat organizační tým OHK CV při předání předávacích protokolů
  • organizátoři nezodpovídají za ztrátu nebo poškození věcných či peněžních prostředků v rámci celého prostoru Městského divadla v Chomutově (dále jen „MdCh“)
  • vystavovatelé zajistí úklid pronajaté výstavní plochy (stánku) po skončení veletrhu
  • vystavovatelé zajistí montáž/demontáž a přívoz/odvoz zařízení a strojů
  • další závazné pokyny naleznete v nájemních smlouvách, které vám jsou průběžně zasílány