Veletrh TECHNODAYS

Veletrh TECHNODAYS

Prezentace firem s technickými obory a řemesly

O veletrhu Technodays 2015

Okresní hospodářská komora v Chomutově uspořádala ve spolupráci s KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. 3. ročník veletrhu TECHNODAYS, který se uskutečnil ve dnech 14. – 16. května 2015 v Městském divadle v Chomutově.

Okresní hospodářská komora v Chomutově chce tímto poděkovat firmám a všem partnerům, bez nichž by tato unikátní forma prezentace nevznikla, a sponzorům akce, díky nimž bylo umožněno v tak velkém rozsahu akci realizovat. Jsou jimi Hospodářská a sociální rada Chomutovska, Ústecký kraj, Město Chomutov, Město Klášterec nad Ohří, SILNICE GROUP a.s.; GLOBUS ČR k.s., Obec Březno. Velké poděkování patří mediálnímu partnerovi celého veletrhu – firmě HEROSmedia za online přenos a natáčení celého dění na veletrhu Technodays. Velké poděkování patří také mediálnímu partnerovi celého veletrhu – firmě HEROSmedia za online přenos a natáčení celého dění na veletrhu Technodays.

Akce proběhla pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Novinkou v letošním roce byly vysoké školy:

Cílem akce bylo především:

 • seznámit žáky 6. – 9. tříd základních škol, středních škol, vysokých škol, rodiče iširokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem
 • přiblížit jim provázanost technických oborů a řemesel s konkrétní poptávkou firem na trhu práce
 • odbourat předsudky široké veřejnosti vůči technickým oborům a řemeslům a představit je jako moderní povolání s budoucností
 • nastartovat spolupráci firem s vysokými školami a výzkumnými ústavy
 • rozšířit možnosti brigád a stáží ve stávajících firmách
 • Na akci se prezentovaly firmy v oblastech: dřevozpracující, hornictví, hydraulika, elektrotechnika, energetika, strojírenství, stavebnictví, pozemní stavitelství a automobilní (Ústecký a Karlovarský kraj).
 • Novinkou letošního ročníku byly vysoké školy: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Vysoká škola chemicko – technologická v Praze (VŠCHT), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Veletrh začal dne 14. května 2015 v 10:00 hodin zahájením Podnikatelského fóra na téma „Rok 2015 – Renesance technického vzdělávání“ za účasti:

 • prezidenta Hospodářské komory České republiky
 • hejtmana Ústeckého kraje
 • primátora města Chomutova
 • rektorů a dalších zástupců vysokých škol
 • zástupce IHK Chemnitz
 • zástupce MPO
 • zástupců ÚP, KHK, OHK, HSR-ÚK, měst a obcí…

Doprovodný program:

 • praktické ukázky šifrování
 • roboti
 • obsluha solárních panelů
 • seznámení s prací geodeta
 • stánek s hlavolamy a origami
 • provázková geometrie
 • experimenty s kapalným dusíkem
 • praktické ukázky počítačového modelování
 • černá zmrzlina
 • drony
 • letecké kokpity
 • ekologické hry
 • přenosný Ramanův spektrometr (aneb otestujte si svou vodku)
 • ukázky praxe učebních oborů kuchař, pekař, řezník
 • soutěže:
  • Znalostní kvíz
  • Regionální profesní soutěž
  • Mladý řemeslník
  • Gastrojunior
  • a další soutěže na stáncích jednotlivých vystavovatelů
 • seminář s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou

Seminář s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou: pozvánka ke stažení zde.

Seminář s MUDr. Cajthamlovou