Veletrh TECHNODAYS

Veletrh TECHNODAYS

Prezentace firem s technickými obory a řemesly

Partneři

Hospodářská a sociální rada Chomutovska

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno dne 31.5.2000 registrací stanov u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/43874/00-R.
Zabývá se zabezpečením potřeb a zájmů členů rady, zajištěním koordinace některých společenských činností, odborných služeb v oblasti průmyslu a v obchodním partnerství, uplatňováním zájmů členů rady ve vnějším ekonomickém, sociálním a politickém prostředí

Více na www.hsrch.cz


Wirtschaftsförderung GmbH

Die Wirtschaftsförderung im Erzgebirge versteht sich als Dienstleister der Region. Ob Unternehmer, Gewerbetreibender, Existenzgründer oder Kommune – Wir setzen uns für Ihre Belange ein. Mit kompetenten Mitarbeitern und dem nötigen Fachwissen unterstützen wir Sie, Ihre Ziele zu erreichen.

Více na www.wfe-erzgebirge.de
Prezentace Wirtschaftsförderung


Industrie- und Handelskammer Chemnitz

IHK Chemnitz (Obchodní a průmyslová komora Chemnitz) je veřejnoprávní institucí, která ze zákona sdružuje všechny podnikatelské subjekty (s výjimkou řemeslných) v regionu Jihozápadní Sasko. V současné době je členy komory ca. 77 000 firem. Vedle hlavního sídla v Chemnitz má obchodní a průmyslová komora regionální zastoupení také v městech Plauen (okres Vogtland), Annaberg-Buchholz (okres Krušnohoří), Zwickau (okres Zwickau) a Freiberg (okres Střední Sasko) včetně pobočky v Döbeln.

Více na http://www.chemnitz.ihk24.de/servicemarken/ueber_uns/ceska/2531282/Struktura_a_koly_IHK_Chemnitz.html


Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň

Střední škola, celým názvem „Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace“, byla zřízena v roce 1951. Jejím zřizovatelem je Ústecký kraj. Studenti si mohou vybrat z několika studijních oborů: Stavebnictví, Ekonomika a podnikání, Obchodní akademie, Technická zařízení budov.

Více na http://www.sps-kadan.cz/


České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga na základě reskriptu (zakládací listiny) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707. V současné době má ČVUT 8 fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů. ČVUT nabízí zájemcům bakalářský, magisterský a doktorský studijní program.

Více informací na http://www.cvut.cz/