Veletrh TECHNODAYS

Veletrh TECHNODAYS

Prezentace firem s technickými obory a řemesly

Novinky a cíl akce

Novinkou letošního ročníku byly vysoké školy:

Cílem akce bylo především:

  • seznámit žáky 6. – 9. tříd základních škol, středních škol, vysokých škol, rodiče iširokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem
  • přiblížit jim provázanost technických oborů a řemesel s konkrétní poptávkou firem na trhu práce
  • odbourat předsudky široké veřejnosti vůči technickým oborům a řemeslům a představit je jako moderní povolání s budoucností
  • nastartovat spolupráci firem s vysokými školami a výzkumnými ústavy
  • rozšířit možnosti brigád a stáží ve stávajících firmách

Slavnostní zahájení veletrhu proběhlo dne 14. května 2015 v 10:00 hodin. Po slavnostním zahájení následovalo Podnikatelské fórum na téma Rok 2015: Renesance technického vzdělávání. Prezentace a program můžete nalézt zde.