Veletrh TECHNODAYS

Veletrh TECHNODAYS

Prezentace firem s technickými obory a řemesly

Technodays 2016

Poděkování k ročníku 2016

Okresní hospodářská komora v Chomutově děkuje všem firmám a partnerům, bez nichž by tato již celorepublikově známá akce nevznikla. Dále děkujeme všem sponzorům akce, díky nimž bylo umožněno v tak velkém rozsahu akci realizovat. Jsou jimi Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z. s., Ústecký kraj, Statutární město Chomutov, Město Jirkov, Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., GLOBUS ČR k.s. a Obec Březno. Velké poděkování patří mediálnímu partnerovi celého veletrhu – firmě NOEL PLUS CV, spol. s r.o. za dokumentování veletrhu Technodays.

Na fotky z veletrhu se můžete podívat zde 🙂 . Velké poděkování patří také všem návštěvníkům, kteří se přišli na veletrh podívat. Příští ročník veletrhu Technodays (v pořadí již 5.) bude probíhat ve dnech 20. – 22. 4. 2017. 


Tiskové zprávy

Tisková zpráva Okresní hospodářské komory v Chomutově ke stažení zde.

Tisková zpráva Ústeckého kraje zde a reportáž z veletrhu ke zhlédnutí zde.

Tisková zpráva Průmyslové zóny Triangle zde.


Plakát TD 2016

Plakát ke stažení zde.


Záštita nad veletrhem Technodays:

Akce proběhla pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka:

Záštita MPO Záštita ÚK

(Po kliknutí na požadovanou záštitu se záštita zobrazí v plné velikosti)


Cílem akce bylo:

  • seznámit žáky 6. – 9. tříd základních škol, středních škol, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel prostřednictvím prezentace firem
  • přiblížit jim provázanost nabízených učebních oborů s konkrétní poptávkou firem na trhu práce
  • pozitivní vnímání technických povolání – moderní povolání s budoucností
  • nastartovat spolupráci firem se SŠ, VŠ a výzkumnými ústavy
  • rozšířit možnosti brigád a stáží studentů ve stávajících firmách
  • cílené působení na rozhodování žáků i jejich rodičů o budoucím povolání směrem k technickým oborům a řemeslům

Na akci se prezentovaly:

Firmy v oblastech: dřevozpracující průmysl, strojírenský průmysl, automobilový průmysl, hornictví, hydraulika, elektrotechnika, energetika, strojírenský průmysl, stavebnictví, pozemní stavitelství, apod.

Střední školy: ESOZ Chomutov (Střední odborná škola energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace), SPŠS a OA Kadaň (Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, příspěvková organizace), SPŠ a VOŠ Chomutov (Střední průmyslová a Vyšší odborná škola, Chomutov, příspěvková organizace) a SŠTGA Chomutov (Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace).

Vysoké školy: ČVUT (České vysoké učení technické v Praze), VŠCHT (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) a ZČU (Západočeská univerzita v Plzni).


Program a harmonogram veletrhu:

Vnitřní prostory Městského divadla v Chomutově:
časově organizované prohlídky u jednotlivých vystavovatelů

Venkovní prostory Městského divadla v Chomutově: prezentace řemesel – děti si mohly fyzicky vyzkoušet řemesla (práce s cihlami, maltou, dráty, dřevem, apod.), prezentace SŠ, VŠ – pokusy, hravá forma přiblížení vědy

Harmonogram veletrhu:

Datum Čas (h) Popis
21.4.2016 10:00 Slavnostní zahájení
21.4.2016 10:15 Podnikatelské fórum
21.4.2016 10:15 – 15:00 1. výstavní den pro ZŠ a SŠ
22.4.2016 8:30 – 13:30 2. výstavní den pro ZŠ a SŠ
23.4.2016 9:30 – 17:00 rodiče s dětmi, veřejnost

Podnikatelské fórum na téma „Novodobá technická revoluce ve vzdělávání“ proběhlo dne 21. dubna 2016 od 10:15 hodin.


Ke stažení:

Přihláška na veletrh pro firmy ke stažení zde: Přihláška TD 2016

Přihláška na veletrh pro střední školy ke stažení zde: Přihláška TD 2016_SŠ

Přihláška na veletrh pro vysoké školy ke stažení zde: Přihláška TD 2016_VŠ